สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษในปี พ.ศ.2398 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูการค้ากับชาติตะวันตกซึ่งได้นำความเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลมาสู่สยามในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ได้พัฒนาสู่การผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น

เอ้-นิติกุล กับครอบครัว ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

การมาที่นี้ ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงที่แรงงานเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งเชื่อได้ว่าที่อื่นๆไม่มีการบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ มาแล้วเห็นความสำคัญของคำว่า “แรงงาน”
ขณะที่ลูกชายเพลิดเพลินไปกับการเล่นเครื่องดนตรี ขี่รถสามล้อสิบล้อไม่ยอมเลิกรา

หนังสือพิมพ์กรรมกร

ก่อนปี 2475 ปัญญาชนเสรีนิยมส่วนหนึ่งไปสร้างฐานทางการเมืองในหมู่คนงานในนาม “คณะกรรมกร” ออกหนังสือพิมพ์ “กรรมกร” เผยแพร่ในปี พ.ศ.2465 เป็นปากเป็นเสียงของมหาชน และพวกกรรมกรสยามเพื่อที่จะทำลายสภาพการเอารัดเอาเปรียบที่ลูกจ้างถูกกระทำอยู่ในขณะนั้น

กลุ่มคนในสังคมจารีตของไทย

ภาพวาดลวดลายไทยจากฝีมือศิลปิน ปางช้าง ทยาหทัย อยู่ในห้องจัดแสดงแรก แสดงให้เห็นถึงสังคมไทยในสมัยจารีตแบ่งกลุ่มคนในสังคมอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ชนชั้นใหญ่ คือ ชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง

1 2