ร้านค้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

มีของที่ระลึกหลากหลายเช่น หนังสือและซีดีต่างๆเกี่ยวกับแรงงาน  เสื้อยืดรณรงค์  และของชำร่วยอื่นๆไว้ให้ผู้สนใจช่วยสนับสนุน