“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้”

“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้” อยากชวนท่านผู้รักในประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อดูหมุดคณะราษฎร (จำลอง) ที่จัดแสดงไว้ในห้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพื่อทบทวนความทรงจำที่ไม่อาจเลือนหายจากคนทุกยุคทุกสมัยถึงแนวคิดในการเปลี่ยนจากระบบการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยได้ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันพุธ ถึงวันอาทิตย์

วันที่ 14 เมษายน 2560 จากการที่มีผู้สื่อข่าวรายงานถึงเรื่องราวของ “หมุดคณะราษฎร” ซึ่งเป็นหมุดกลมสีทองเหลือง ฝังลงบนพื้น กลางถนน ระหว่างฐานของพระบรมรูปทรงม้าและประตูทางเข้า สนามเสือป่า ที่ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดในอดีต เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดที่ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร “ประกาศเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย” และอ่าน “ประกาศคณะราษฎร” ฉบับแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยข้อความที่จารึกไว้บนหมุดคณะราษฎร เขียนข้อความไว้ว่า “24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง ณ ที่นี้ คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ” ซึ่งบัดนี้ได้หายไป

โดยที่มีคนนำหมุดใหม่มาติดตั้งแทนที่ โดยในหมุดดังกล่าวได้เขียนข้อความใหม่ว่า “ขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน” และ “ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดีในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องคำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”  จึงขออนุญาตนำบันทึกประวัติศาสตร์นี้ไว้ด้วยภาพ ของผู้คนที่มาเยี่ยมชมในพิพิธภัณพ์แรงงานไทย อันประกอบด้วยผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ขอนำบางข้อความจากสื่อออนไลน์เว็บไซต์ประชาไท พร้อมภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์มาบันทึกไว้ด้วย