ทนง โพธิอ่าน : คนกล้าของขบวนการแรงงานไทย

วันนี้(19มิถุนายน2559)ครบรอบ 25 ปีการหายตัวไปของทนง โพธิอ่าน ผู้นำแรงงาน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัดแสดงเรื่องราวของทนง โพธิอ่าน ไว้ภายในเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณูปราการ การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมกับอำนาจรัฐแบบไม่สะทกสะท้าน ด้วยจิตรคารวะ และขอนำบทความของอาจารย์ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แรงงานมานำเสนอ

รมว.กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

“การที่นำพาผู้บริหารกระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายกได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่งมีแนวคิดว่าจะสร้างของกระทรวงแรงงาน แต่เมื่อได้ยินว่ามีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยอยู่ทำให้อยากมาเรียนรู้และคิดว่าจะบูรณาการร่วมกันได้”

1 2 3 5