ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้แรงงาน

ให้บริการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับผู้ใช้แรงงาน ตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตวิดีโอ ฯลฯ