นิทรรศการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเคลื่อนที่

รับจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้แรงงาน ในหัวข้อหลากหลาย เช่น ประวัติศาสตร์แรงงานไทย  ประกันสังคม  สุขภาพความปลอดภัย  แรงงานนอกระบบ  แรงงานหญิง  แรงงานกับการเมือง