เอ้-นิติกุล กับครอบครัว ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

การมาที่นี้ ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงที่แรงงานเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งเชื่อได้ว่าที่อื่นๆไม่มีการบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ มาแล้วเห็นความสำคัญของคำว่า “แรงงาน”
ขณะที่ลูกชายเพลิดเพลินไปกับการเล่นเครื่องดนตรี ขี่รถสามล้อสิบล้อไม่ยอมเลิกรา

เกี่ยวกับเรา

ประเทศไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบขึ้นด้วยคนหลากหลายกลุ่มซึ่งล้วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ แต่ประวัติศาสตร์กลับละเลยที่จะจารึกบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผู้คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

1 2 3