ทนง โพธิอ่าน : คนกล้าของขบวนการแรงงานไทย

วันนี้(19มิถุนายน2559)ครบรอบ 25 ปีการหายตัวไปของทนง โพธิอ่าน ผู้นำแรงงาน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัดแสดงเรื่องราวของทนง โพธิอ่าน ไว้ภายในเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณูปราการ การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมกับอำนาจรัฐแบบไม่สะทกสะท้าน ด้วยจิตรคารวะ และขอนำบทความของอาจารย์ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แรงงานมานำเสนอ