ความประทับใจของ “คริสเตียน คาโคซี่”

“คริสเตียน คาโคซี่” กุ๊กหนุ่มจากภัตราคารโครเอเชียใช้เวลาจากช่วงสั้นๆที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และเกิดความสนใจเมื่อค้นพบเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจากอินเตอร์เน็ต คริสเตียนบอกว่า เห็นภายนอกอาคารของพิพิธภัณฑ์ดูเล็กๆ แต่ก็ประทับใจเรื่องราวที่นำเสนอมาก ที่สำคัญมีสิงของจัดแสดงที่น่าสนใจจำนวนมากต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่มักมีแต่ภาพ ถ้ามีโอกาสจะมาอีกและจะชวนเพื่อนๆ มาด้วย