สหภาพแรงงานไทยมีอิสระและเสรีภาพหรือไม่

Mr. Cerd Botterweck รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิฟรรดริค เอแบร์ท (FES) ได้แวะมาทักทายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่มักกะสัน กรุงเทพฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวแรงงานในประเทศไทยหลังจากเยี่ยมชม