สร.เครื่องยนต์และอะไหล่อีซูซุฯ จัดอบรมเข้มให้กับสมาชิก

 

DSCN7598

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย สหภาพแรงงานเครื่องยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสหภาพหลายเรื่องซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 40 คน โดยช่วงเช้าอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นี้ ซึ่งมีการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์หลายประการ เช่น ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เพิ่มสิทธิการคลอดบุตรไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 2 คนเพิ่มเป็น 3 คน กรณีชราภาพผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อาและการสงเคราะห์การตายได้ปรับเพิ่ม และยังมีเรื่องการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ แรงงานนอกระบบด้วย

หลังจากนั้นเป็นการจัดอบรมศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน โดยมีนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นวิทยากรบรรยายและหลังการบรรยายได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมชมการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละห้อง ซึ่งทุกคนต่างสนใจและถ่ายภาพเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์กันอย่างคึกคัก

DSCN7493

DSCN7499

DSCN7507

DSCN7512

DSCN7515

DSCN7521

DSCN7544

 

DSCN7570

DSCN7573

DSCN7584

DSCN7599