สร.สยามโตโยต้าประเทยไทย จัดอบรมกรรมการ

เมื่อวันที่ 28-29  พ.ย.58 ณ พิพิธภัณฑ์แรงงาน สหภาพแรงงานสยามโตโยต้าประเทยไทย จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที จำนวน 20 คน โดยเริ่มการศึกษาด้วยวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง จากศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยารัตน์ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นการทำความเข้าใจกับระบบการจ้างงาน ค่าจ้าง กับระบบทุนหรือนายจ้าง คำว่ามูลค่าส่วนเกิน กับผลิตภาพแรงงาน แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันอย่างสนุกสนาน ได้ความรู้กันแบบเต็มเปี่ยม ด้วยคำถามที่แรงงานต้องตอบเพื่อรับความรู้ เช่น ค่าจ้างควรปรับขึ้นหรือไม่ เมื่อนายจ้างบอกว่าขาดทุน …คิดว่าค่ถาปลดโซ่ตรวนปลดพันธนาการ ในความหมายแห่งการกดขี่ทำไมยังมีแรงงานวิ่งเข้าหาพันธนาการ เป็นต้น

ช่วงบ่ายเป็นการศึกษาแนวคิดสหภาพ และการรวมตัวเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางรายได้ และสวัสดิการ ซึ่งชี้ให้เห็นตั้งแต่ขบวนการทางสากล สู่ขบวนแรงงานไทยโดยเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์แรงงานในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บรรยายโดย นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และทางสหภาพแรงงานได้มอบเงินสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยด้วย

DSCN1811DSCN1822

 

DSCN1834DSCN1837

 

DSCN1852

 

 

 

 

 

 

 

DSCN1981

DSCN1876DSCN1869DSCN1902

DSCN1947DSCN1860

DSCN2022