รำลึกโศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์ 10 พ.ค. วันความปลอดภัยแห่งชาติ

รำลึกถึงคนงานเคเดอร์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน

เมื่อเดือนพฤษภามาบรรจบ   ปีนี้ครบ 28 ปีมีเหตุใหญ่

188 คนงานล่วงลับไป       เพราะเหตุไฟมหากาฬผลาญชีวี

ทุกๆปีร่วมทำบุญอุทิศให้   ดวงวิญญาณได้พ้นทุกข์พบสุขี

ร่วมรำลึกถึงกันมาทุกๆปี   บทเรียนนี้ร่วมแก้ไขในโรงงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536  28 ปีที่ผ่านมา เกิดภัยพิบัติกับคนงานอย่างร้ายแรง เมื่อเกิดไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ มีคนงานเสียชีวิต 188 คนและบาดเจ็บกว่า 400 คน เป็นบทเรียนความหายนะราคาแพง จนเป็นเหตุให้คนงานเคลื่อนไหวผลักดัน ออกกฎหมายมาคุ้มครองความปลอดภัย นำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ , พ.ร.บ.จัดตั้งความปลอดภัยฯ และประกาศกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกันหลายฉบับ

ดังนั้นในทุกๆปี เมื่อถึงวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกมาโดยตลอด เพื่อรำลึกถึงผู้วายชนม์ และเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จนเรียกร้องให้วันที่ 10 พฤษภาของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยแห่งชาติ นั่นหมายถึง “ความปลอดภัยคือหัวใจของคนทำงาน “

ด้วยจิตคารวะ

ทวีป กาญจนวงศ์

ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย