บันทึกประวัติศาสตร์แรงงานร่วมไว้อาลัย สพรั่ง มีประดิษฐ์ หลังจากไปกะทันหัน

                นายสพรั่ง มีประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2496 อดีตพนักงานประจำแผนกจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก คลังน้ำมันเอสโซ่ ช่องนนทรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นอดีตกรรมการสหภาพแรงงานเอสโซ่ประเทศไทย ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ และนักจัดตั้งภาคสนามของ สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ข่าวว่า สพรั่งได้ล้มหมดสติอยู่บริเวณชั้น 2ของบ้านและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ ต่อมาเสียชีวิตลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ด้วยอายุ 65 ปี  10 เดือน

สพรั่ง มีประดิษฐ์  อีกหนึ่งผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นได้จริง ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับขานบทเพลงสายเลือดแรงงาน ร่วมกับผู้นำแรงงานหลากหลายองค์กร เป็นบทเพลงเพื่อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในชุดตำนานแห่งศรัทธาในปี 2537 สพรั่งยังร่วมก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน ซึ่งยังมีนายตุลา ปัจฉิมเวช(ที่เสียชีวิตไปแล้ว) โดยที่มีนายชฤทธิ์  มีสิทธิ์ เป็นผู้จัดการศูนย์ เมื่อปี 2553  ถึง 2554 ภารกิจสำคัญคือ การช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความไม่เป็นธรรม  ตั้งแต่ช่วยให้คำปรึกษา  หาทางแก้ไขปัญหาหลายช่องทาง และฝึกอบรมเรื่องกฎหมายแรงงาน และสิทธิ และสวัสดิการด้านแรงงาน และสพรั่งทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องราวความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานผ่านเพจfacebookคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และคุณูปราการอีกมากมายต่อผู้ใช้แรงงาน จึงขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของสพรั่ง มีประดิษฐ์ ผู้นำแรงงานอาวุโส และนักจัดตั้งสหภาพแรงงาน