นิทรรศการเคลื่อนที่

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประวัติศาสตร์แรงงานไทย ณ สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้รับเชิญจากสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ให้ไปจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ประวัติศาสตร์แรงงาน เพื่อให้สมาชิกได้ดูและรับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์แรงงาน  ทั้งยังให้วงดนตรี “ภราดร “แสดงดนตรีเพลงแรงงาน ให้สมาชิกได้รับฟังระหว่างรอก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหภาพแรงงาน ณ บริเวณบริษัทฯ พร้อมทั้งทางสหภาพได้ มอบเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยอีกด้วย

20150625_170008 988574_1610952029182704_1809277281292628508_n
10645002_1610951762516064_5368234414217739677_n

20150625_173205