จัดนิทรรศการเสวนา”ซุปเปอร์โฮลดิ้ง”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคาร 9 บริษัททีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ทีมเจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานได้ไปร่วมงานเสวนา ซุปเปอร์โฮลดิ้งทางออกของประเทศไทยในการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ชาติอย่างไร จัดโดยสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาอาทิ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายกุลีศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20150925_104404

 

20150925_100304

นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) กล่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด เพื่อแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมถึงการเสนอแนวคิดบรรษัทรวม หรือ “ซุปเปอร์โฮลดิ้ง” เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการแทรกแซงการดำเนินงานจากผู้มีอิทธิพล และเกรงว่าคนที่ทำงานภายใต้รัฐวิสาหกิจไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่จะเป็นลักษณะของพนักงานเอกชน ซึ่งจะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อเท็จจริงการดำเนินงานของซุปเปอร์โฮลดิ้งด้วย

20151001105044 20150925_100246

ทั้งนี้ในงานทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แรงงาน & รัฐวิสาหกิจ และการฉายวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์แรงงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อีกทั้งฉายวิดีทัศน์สรุปรายงานข่าวจากทีวีตัดต่ออย่างสั้นให้เข้าใจเรื่องซุปเปอร์โฮลดิ้งก่อนที่จะเริ่มการเสวนา

20150925_080105

 

20151001105102