จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทย

15 ธ.ค.58 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทย เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2558  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นอกจากนี้  ยังได้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งด้านแรงงานประเภทบุคคลคือ นางสาวสุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง และประเภทองค์กรคือ สหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

DSCN2471

DSCN2474

 

DSCN2482

DSCN2488

DSCN2494

DSCN2640

DSCN2641

DSCN2650

DSCN2658