ห้อง 5 : จากสงครามโลกสู่สงครามเย็น : From World War to the cold War

กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาตั้งมั่นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 บังคับให้รัฐบาลไทย ต้องเข้าสู่สงครามเป็นศัตรูกับฝ่ายสัมพันธมิตร อังกฤษและอเมริกา