เกี่ยวกับเรา

ประเทศไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบขึ้นด้วยคนหลากหลายกลุ่มซึ่งล้วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ แต่ประวัติศาสตร์กลับละเลยที่จะจารึกบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผู้คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม