บันทึกประวัติศาสตร์แรงงานร่วมไว้อาลัย สพรั่ง มีประดิษฐ์ หลังจากไปกะทันหัน

สพรั่ง มีประดิษฐ์  อีกหนึ่งผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นได้จริง ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับขานบทเพลงสายเลือดแรงงาน ร่วมกับผู้นำแรงงานหลากหลายองค์กร เป็นบทเพลงเพื่อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย