ติดต่อเรา

วันเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.30 น. หากเข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเจ้าหน้าที่นำชม

ที่อยู่พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400