พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เปิดแล้ว

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เชิญเข้าเยี่ยมชมเพื่อการศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงาน คุณค่าของผู้สร้างบ้าน สร้างเมือง ฟรีไม่ค่าใช้จ่าย แต่สามารถร่วมบริจาคค่าใช้จ่ายได้