ห้องสมุดศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

มีหนังสือเกี่ยวกับแรงงานให้หยิบยืมจำนวนมาก เหมาะกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจใคร่รู้เรื่องราวของแรงงานในทุกแง่มุม