ทำบุญผ้าป่ารำลึกอดีตผู้นำแรงงาน

26 มิถุนายน 2559 ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดกิจกรรมรำลึกอดีตผู้นำแรงงานและผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงาน และขณะเดียวกันก็จัดให้มีการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งหารายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของพิพิธภัณฑ์ เช่น การให้บริการผู้มาเยี่ยมชม การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการ การบำรุงรักษาหนังสือและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแรงงาน การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับแรงงาน การจัดนิทรรศการและกิจกรรมนอกสถานที่

บรรยากาศในงานเติมไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น พูดคุยทักทายปรัศรัยของแขกผู้มีจิตศรัทธาให้เกียรติมาร่วมงานอย่างหลากหลายกว่า 100 คน มีหลากหลายอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยสูงอายุ นักสหภาพแรงงานจากหลากหลายรุ่นได้มาพบปะกันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก แต่ก็สามารถทักทายพูดคุยกันด้วยจิตไมตรี

กิจกรรมงานรำลึกเริ่มขึ้นพิธีกรเชิญแขกผู้แทนญาติที่เสียชีวิต และผู้แทนแต่องค์กรขึ้นกล่าวความรู้สึกในใจที่ได้มาร่วมงาน ต่างแสดงความชื่นชมที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสามารถยืนหยัดรับใช้ผู้มาเยือนตลอดระยะเวลา  23 ปี พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงใยต่อสถานการณ์ของการพัฒนาพื้นที่มักกะสัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพิพิธภัณฑ์ฯ ว่าจะโดนย้ายหรือไม่และจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันวางดอกไม้แสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิต

พร้อมกันนี้เวลา 10.30 น.พิธีสงฆ์ก็ดำเนินควบคู่กันไปด้วยผู้มาร่วมงานได้รับผลบุญด้วยกันถ้วนหน้า

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ตลอดมา และร่วมลงขันบริจาคทุนทรัพย์ผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้กว่า 4 แสนบาท ซึ่งจะทำให้พิพิธภัณฑ์สามารถนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังตามเจตนารมณ์สืบต่อไป

อนุโมทนาสาธุ…………….

ประมวลภาพวันงาน

DSCN5776 DSCN5760

DSCN5819 DSCN5846 DSCN5878 DSCN5907

DSCN5919 DSCN5942

DSCN5958 DSCN5970

DSCN5980 DSCN5986

DSCN6019 DSCN6035

DSCN6044 DSCN6060

DSCN6066 DSCN6077

DSCN6085 DSCN6104 DSCN6081 DSCN6130

DSCN6143 DSCN6150

DSCN6162 DSCN6204

DSCN6170 DSCN6197

DSCN6215 DSCN6224

DSCN6188 DSCN6244

DSCN6259 DSCN6275

DSCN6287 DSCN6291

DSCN6314 DSCN6338

DSCN6290 DSCN6299

DSCN6112 DSCN6160

DSCN5766 DSCN5790

DSCN6199 DSCN6211

DSCN6221 DSCN6240

DSCN6373 DSCN6378

DSCN6395 DSCN6408

DSCN6251 DSCN6254

DSCN6447 DSCN6458

DSCN6471 DSCN6477

DSCN6509 DSCN6522

DSCN6497 DSCN6523